دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار TMS Unicode Component Pack 2.1.0.0 Full Source – ……. – ……. – رایگان

TMS Unicode Component Pack به شما اجازه می دهد تا به توسعه برنامه هایی که امکان استفاده از قابلیت های یونیکد در ویندوز دارند بپردازید.

 

ویژگی و امکانات TMS Unicode Component Pack :

 • بیش از ۶۰ کنترل مستقیم جایگزین VCL برای فعال کردن یونیکد در برنامه
 • فعال سازی یونیکد Delphi/C++Builder
 • کار کردن تقریبا با هر IME
 • پشتیبانی از یونیکد محلی
 • جریان درست WideString و تنظیمات در فرم
 • مهاجرت یکپارچه از برنامه های Delphi 6,7,2005,2006,2007 یا C++Builder 6,2006,2007 به Delphi 2009 C++Builder 2009
 • قابلیت یونیکد در ویندوز های Windows NT/2000/XP/2003/2008/Vista/7

 

لیست کامپوننت ها

استاندارد:

 • TTntMainMenu
 • TTntPopupMenu
 • TTntLabel
 • TTntEdit
 • TTntMemo
 • TTntButton
 • TTntCheckBox
 • TTntRadioButton
 • TTntListBox
 • TTntComboBox
 • TTntScrollBar
 • TTntGroupBox
 • TTntRadioGroupBox
 • TTntPanel
 • TTntActionList

اضافی:

 • TTntBitBtn
 • TTntSpeedButton
 • TTntStringGrid
 • TTntDrawGrid
 • TTntImage
 • TTntShape
 • TTntBevel
 • TTntScrollBox
 • TTntCheckListBox
 • TTntSplitter
 • TTntStaticText
 • TTntControlBar
 • TTntLabeledEdit
 • TTntMaskEdit

Win32:

 • TTntTabControl
 • TTntPageControl
 • TTntRichEdit
 • TTntTrackBar
 • TTntProgressBar
 • TTntUpDown
 • TTntDateTimePicker
 • TTntMonthCalendar
 • TTntTreeView
 • TTntListView
 • TTntPageScroller
 • TTntStatusBar
 • TTntToolBar
 • TTntTrayIcon

Data Controls:

 • TTntDBGrid
 • TTntDBText
 • TTntDBEdit
 • TTntDBComboBox
 • TTntDBCheckBox
 • TTntDBRichEdit
 • TTntDBLookupComboBox
 • TTntDBLookupListBox

System:

TTntPaintBox

Dialogs:

 • TTntOpenDialog
 • TTntSaveDialog
 • TTntTaskDialog
 • TTntFindDialog
 • TTntReplaceDialog

دیگر:

 • TTntForm
 • TTntFrame
 • TTntStrings
 • TTntStringList
 • TTntFileStream
 • TTntResourceStream
 • TTntRegistry
 • TTntIniFile
 • TTntClipboard

 

توجه داشته باشید: این کنترل ها قابلیت اضافه کردن یونیکد به ویندوز ۹۵/۹۸/ME ندارند و در ورژن ۳۲ بیتی از ویندوز اجرا خواهد شد. اما کنترل ها فقط از یونیکد در ویندوز NT/2000/XP/2003/2008/Vista/7 پشتیبانی می کند.

 

برای مشاهده اطلاعات کامل TMS Unicode Component Pack به اینجا مراجعه کنید.

for Delphi 7, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle, C++Builder 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle (Prof/Enterprise/Architect)

در فایل install.txt موجود است.

دانلود TMS Unicode Component Pack 2.1.0.0 Full Source

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

۱ مگابایت


دسته‌ها1