سلامتی

آیا شکر خواص درمانی هم دارد؟ | طب ایرانی

شکر فایده های درمانی هم داره؟

نیشکر در استفراغ خوبه

نیشکر با شکر هم مزاج و از شکر نرمی بخش تره . مزاج اون گرم و تره و گرمی در شکر تبرزد کمتره .

خاصیت اون نرم کننده و زداینده و شستشو دهنده س . چیزی که به انگم مثل و از نیشکر می گیرن چشم روشنیه. سینه رو نرمش میده و زبری رو می زداید .

واسه معده خوبه . اما واسه معده ای که صفرا در اون پیدا می شه زیان آوره و در این صورت شکر به صفرا تبدیل می شه.

شکر راه بندانا رو باز می کنه ، تشنگی آوره ولی نه به اندازه عسل و مخصوصا شکر کهنه تشنگی آورتر از تازه اون هستش .

شکر کهنه خون تیره و پرمایه بوجود می آورد. بلغم رو از معده می زداید. نیشکر در استفراغ خوبه .

هرشکری و مخصوصا چیزی که بر بالاییای شکر می شینه و گویی نمکه ، اسهال آوره . شکر سلیمانی و شکر سرخ بیشتر از بقیه شکلای جور واجور شکر لیونت میدن .

شاید بادزا باشه و شاید بادشکن باشه . شکر و روغن بادام در درمون قولنج خوبه.

الودکتر

.

منبع :