*14

-755651943100 دانشكدة پزشكي پايان‌نامه جهت اخذ درجة دكتراي حرفه اي رشتة دندانپزشكي عنوان: ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب…

*15

دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته اساتید راهنما:…

*16

چكيده: همگام با پيشرفت تكنولوژي نياز به سيستم هاي بازشناسي به هنگام چهره به طور فزاينده اي رو به گسترش مي باشد. اين امر كلاسه‌بندي‌هاي متعارف و معمول در زمينه…

*17

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع – صنایع موضوع : الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید…

*18

دانشکده مهندسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هستهای – راکتورامکانسنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور به کوشش بهنام بهزادی نژاد استاد راهنما…

*19

بسم الله الرّحمن الرّحیم -39179511366500 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز…

*21

2108200-492125 پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلیتیوفن با استفاده از روشهای آغازین و نظریه تابع چگالی دانشجو: منیره…

*22

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر كد فارغ التحصيلي90990212 دانشکده پردیس دانشگاهی گروه بیوتکنولوژی دریا پايان نامه ی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دریایی عنوان پايان نامه بررسی اثرات ضد باکتری…

*26

دانشکده مهندسی هواوفضا پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک اساتید راهنما: دکتر سعید ایرانی دکتر مرتضی…

*30

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده علوم وفنون انتظامی پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پیشگیری انتظامی عنوان: بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز-1392دانش آموزان اول…