*14

جدول 3: مقایسه درد در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ………………………………43جدول 4: مقایسه ترشحات در فالوآپ میان دو گروه…………………… …………………… ……………………..44جدول 5: مقایسه سینوزیت در فالوآپ میان دو گروه…………………… ………………………

*15

اينجانب …………………. دانشجوي رشته …………………………….، به شماره دانشجويي ………….. تاييد مي‏نمايم كه كليه‏ي نتايج اين پايان نامه، كار اينجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداري…

*16

بازشناسي چهره در يك جمله بدين صورت تعريف مي شود: اخذ تصوير چهره و شناسايي آن با توجه به نمونه‌هايي كه قبلاً به سيستم آموزش داده شده است. تحقيقات در…

*17

3-3-3- روش‌هاي ابتكاري و فرا ابتکاری ……………………………………………………. 21 3-4- مسائل بهينه‌سازي تركيبي ……………………………………………………………………… 21 3-5- روشهای حل مسائل بهينه‌سازي تركيبي ………………………………………………………… 23 3-5-1- روش های ابتکاری ………………………………………………………………… 24 3-5-1-1- آزاد‌سازي…

*18

∅Heat FluxLCC Life Cycle CostingCDMS Corrosion Data Manager Softwareفصل اول 1720215315595مقدمه1-1- کلیاتدر سالهای اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های…

*19

شناختی دانشآگاهیشکل 1-1: مدل لاویج و استاینر (1961)سوالات در قالب طیف 5 گزینه‎ای لیکرت طراحی شد و به زبان انگلیسی ترجمه شد. از آن جایی که حجم نمونه‎ی پژوهش، 150…

*21

2-6-6- انواع مواد هوشمند ………………………………………………………………………………………………………….. 222-7-معايب ومزايا ……………………………………………………………………………………………………………………………….22فصل سوم : پلي(آلکیلتيوفن)3-1-تيوفن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….243-2-پليتيوفن …………………………………………………………………………………………………………………………………….253-3- پیکربندی پلیآلکیلتیوفنها …………………………………………………………………………………………………… 253-4-مكانيزم الكتروپليمر شدن …………………………………………………………………………………………………………..27 3-4-1- روش شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………….27 3-4-1-1- روش مککالو………………………………………………………………………………………………………………. 28 3-4-1-2- روش…

*22

تقدیم به پدر مهربان و مادر صبورمودختر عزیزمچکیده اسفنج ها ی دریایی جانوران پرسلولیمتصل به بستر دریامی باشند ودر محیط های قطبی تا معتدل استوایی یافت می شوندآنها فیلترکننده آب…

*26

تقدیم به :پیشگاه مقدسیوسف زهرا(س)قدر دانی و تشکر:مصداق حدیث نبوی ” لم یشکرالمخلوق ، لم یشکرالخالق ” از کلیه عزیزانی که در تمامی مراحل انجام این پایان نامه حقیر را…

*30

پس نشان دادن الگوهای صحیح، رفتارها و هنجارهای مورد قبول و پسند محیط و جامعه می تواند کمک شایانی بدین گونه نوجوانان نماید. در این میان اصرار بیشتر روانشناسان بر…